Apostolstwo Modlitwy Posłaniec Serca Jezusowego

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00, 7:30, 9:00,
11:00 msza
12:30, 15:30, 18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Pomoc dla seniora

Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej w Krakowie od 1.03.2017 r. do dnia 28.02.2020 r. realizuje projekt pn.: "W sile wieku", finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: "W sile wieku" skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek ( 60+ ), stan zdrowia lub niepełnospravvność wymagają opieki lub wsparcia w związku z trudnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego a także do ich opiekunów faktycznych.
Dla uczestniczek 1 uczestników unworzono na terenie Gminy Miejskiej Kraków 4 nowe placówki Kluby Samopomocy - Aktywizacyjne (łącznie 80 nowych miejsc),
w których zapewniana jest dzienna aktywizacja seniorów.

W ramach projektu seniorzy w Klubach otrzymują:
• dwa posiłki dziennie (obiad i podwieczorek);
• organizację czasu wolnego;
• terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację;
• imprezy integracyjne;
• wyjazdy rekreacyjno-turystyczne;
• wsparcie w postaci informacji, edukacji i poradnictwa pracownika socjalnego i psychologa dla uczestników i ich opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcle psychologiczne, warsztaty tematyczne);
• najbardziej potrzebującym zapewniany jest dowóz z miejsca zamieszkania do i z Klubu Samopomocy;


Kluby otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy w ramach projektu "W sile wieku", należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Filią MOPS właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub w którymś z Klubów:
• Klub Samopomocy - Aktywizacyjny, ul. Grzegórzecka 19/1-2, tel. 668 254 980;
• Klub Samopomocy - Aktywizacyjny, ul. Gdańska 5, tel. 660 637 805;
• Klub Samopomocy - Aktywizacyjny, ul. Okulickiego 51/279, tel. 668 375 795;
• Klub Samopomocy - Aktywizacyjny, ul. Bronowieka 19/5, tel. 12 626 04 67.


Biuro projektu - ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616 53 30, 660 637 756.


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Ograniczona liczba miejsc.

niedziela, 19 listopada 2017