Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

Dzień Chorych na Trąd

Dzisiaj obchodzony 65. Światowy Dzień Trędowatych. Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia chorych na trąd oraz za osoby im posługujące. Trąd to znana od najdawniejszych czasów przewlekła choroba zakaźna atakująca skórę i system nerwowy człowieka. Trąd pociąga za sobą nie tylko problemy zdrowotne i okaleczenia, ale także dyskryminację społeczną dotykającą chorych nawet po wyleczeniu.

     Od 1982 roku trąd jest uleczalny. Dzięki skutecznej terapii kilkanaście milionów ludzi odzyskało zdrowie. Każdego roku notuje się około ćwierć miliona nowych zachorowań. Jak wynika z najnowszych raportów, aktualnie najwięcej nowych przypadków trądu notuje się w Azji i Afryce. Kościół katolicki ma bardzo długą tradycję w leczeniu i towarzyszeniu chorym na trąd. Obecnie prowadzi na świecie 612 ośrodków pomocy chorym na trąd, najwięcej w Azji – 313 i Afryce – 174. Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych im. O. Jana Beyzyma w Krakowie od 1989 roku organizuje stałą pomoc materialną i duchową dla dwóch ośrodków leczenia trądu w Maranie (Madagaskar) i Jeevodaya (Indie). Ośrodek w Maranie na Madagaskarze jest dla Polaków szczególnie bliski ze względu na błogosławionego ojca Jana Beyzyma (1850 – 1912). Wyjechał on na Madagaskar w 48 roku życia i w latach 1902 – 1911 założył tam szpital dla trędowatych. Na ten cel otrzymywał ofiary od rodaków, a sam posługiwał swoim „czarnym pisklętom”. W Maranie pracował aż do śmierci.

     Pomoc świadczona obydwu ośrodkom polega na wspieraniu modlitewnym i finansowym. Fundusze przekazywane tym ośrodkom Towarzystwo pozyskuje w wyniku różnych inicjatyw członków towarzystwa, Jedną z ważniejszych są ofiary przesyłane na konto Towarzystwa. W Towarzystwie działa Zespół lekarski. Niektórzy członkowie Towarzystwa uczestniczą w bezpośrednim wspomaganiu pracowników ośrodków przybywając – na własny koszt lub poszukując sponsorujących wyjazd – do Jeevodaya albo Marany.

W Bazylice znajdują się ulotki Towarzystwa informujące o jego działalności i sposobach pomocy chorym na trąd.

środa, 27 marca 2019

modlitwa