Apostolstwo Modlitwy Posłaniec Serca Jezusowego

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00, 7:30, 9:00,
11:00 msza
12:30, 15:30, 18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

 

chrzest

 Sakrament Chrztu świętego – wymagane dokumenty.

W Bazylice udzielamy Sakramanetu Chrztu świętego po wcześniejszym ustaleniu daty.
Ustalenie terminu możliwe jedynie z prefektem bazyliki: osobiście, lub z pomocą internetu: jnaliwajko@interia.pl, lub telefonicznie.
Wypełniony i uzupełniony formularz można odesłać pocztą elektroniczną na adres: jnaliwajko@interia.pl

Wymagane dokumenty:

• Informacje z formularza przedstawionego na stronie internetowej.

• Zgoda na Chrzest święty dziecka udzielona przez ks. proboszcza parafii na terenie której obecenie zamieszkuje dziecko. 

• Zaświadczenie matki oraz ojca chrzestnych o możliwości pełnienia godności chrzestnego.

[FORMULARZ] Dane, które muszą być wpisane w księdze chrzcielnej:

Dziecko:

Nazwisko
Imię [imiona]
Data urodzenia
miejsce urodzenia
nr aktu urodzenia (USC)
data i miejsce wystawienia aktu urodzenia

data i miejsce chrztu św. [Kościół OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26, Kraków.]

Ojciec dziecka:

Nazwisko
imię [imiona]
syn: imię ojca i matki i panieńskie nazwisko matki ojca dziecka
data urodzenia i miejsce
wyznanie
adres zamieszkania

Matka dziecka:

Nazwisko
imię [imiona]
nazwisko panieńskie
córka: imię ojca i matki i panieńskie nazwisko matki mamy dziecka
data urodzenia i miejsce
wyznanie
adres zamieszkania

Ślub kościelny:

Data i Parafia [pod wezwaniem, miejscowość]
jeżeli tylko ślub cywilny, to: data, nr USC i data wydania dokumentu

Ojciec Chrzestny:

Nazwisko i imię [imiona]
Wpisać wiek chrzestnego
adres zamieszkania

Matka Chrzestna:

Nazwisko i imię [imiona]
Wpisać wiek chrzestnej
adres zamieszkania

 

Metryka Chrztu świętego znajdować będzie się w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja 

ul. Kopernika 9, 31-501 Kraków, tel. 12-432-22-77

czwartek, 29 czerwca 2017

(Mt 16,13-19)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Rozważania o piśmie