Apostolstwo Modlitwy Posłaniec Serca Jezusowego

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00, 7:30, 9:00,
11:00 msza
12:30, 15:30, 18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

 

Dyżury spowiedników

DYŻURY W KONFESJONALE – 2017

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

6.00

 O.  Grzywacz

 O. Grzywacz

 O. Ziemiański

 O. Gubała

 O. Łucarz

 O. Ziemiański

7.00

 O. Mika

 O. Górecki

 O. Janik

 O. Charchuła

 O. Gubała

 O.  Gubała

8.00

 O. Migacz

 O. Migacz

 O. Charchuła

 O. Kot

 O.  Gubała

 O.  Gubała

9.00

 O. Ćwierz

 O. Gągolski  

 O. Chromik 

 O.  Gągolski

 O.  Baran

 O. Ćwierz

10.00

 O. Ćwierz

 O. Mądel

 O.  Ćwierz

O. Baran

 O. Janik

 O. Filipowicz

11.00

 O. Paszek

 O. Mądel

 O.  Ćwierz

 O. Ziemiański

 O. Paszek 

 O. Chromik

   12-14.30

PRZERWA NA SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

14.30

 O. Paszek

 O. Ćwierz

 O. Ćwierz

O. Kubik

 O. Paszek  

 O. Ćwierz 

15.30

 O. Migacz

 O. Ćwierz

 O. Piórkowski

O. Wójtowicz

 O. Chromik 

 O.  Ćwierz

16.30

 O. Ćwierz

 O. Dańkowski

 O. Filipowicz

O. Groń

 O. Ćwierz 

 O.  Gągolski

17.30

 O. Wałczyk/

Wójtowicz

 O. Migacz 

 O. Gągolski  

O. Groń

 O. Ćwierz   

 O. Gągolski

 

czwartek, 29 czerwca 2017

(Mt 16,13-19)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Rozważania o piśmie