Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00, 7:30, 9:00,
11:00 msza
12:30, 15:30, 18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Dyżury spowiedników

DYŻURY W KONFESJONALE – 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

6.00

 O. Gęsiak

 O. Grzywacz

 O. Charchuła

O. Grzywacz

 O. Łucarz

 O. Ziemiański

7.00

 O. Mika

 O. Górecki

 O. Baran

 O. Charchuła

 O. Stawarz

 O.  Stawarz

8.00

 O. Oleksy

 O. Stawarz

 O. Ziemiański

 O. Kot

 O.  Stawarz

 O.  Stawarz

9.00

 O. Ćwierz

 O. Migacz  

 O. Gągolski

 O. Gągolski

 

 O. Ćwierz

10.00

 O. Ćwierz

 O. Mądel

 O.  Ćwierz

O. Gubała

 O. Gubała

 O. Filipowicz

11.00

 O. Żak

 O. Mądel

 O.  Ćwierz

 O. Ziemiański

 O. Paszek 

 O. Gubała

   12-14

PRZERWA NA SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

14.30

 O. Żak

 O. Ćwierz

 O. Pietrasina

O. Kubik

 O. Paszek  

 O. Ćwierz 

15.30

 O. Migacz

 O. Ćwierz

 O.  Ćwierz

O. Wójtowicz

 O. Oleksy

 O. Ćwierz

16.30

 O. Ćwierz

 O. Dańkowski

 O. Janik

O. Groń

 O. Ćwierz 

 O. Gągolski

17.30

 O. Ćwierz

 O. Sarnacki

 O. Gągolski  

O. Groń

 O. Ćwierz   

 O. Gągolski

sobota, 26 maja 2018
(Mk 10, 1-12)
Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo".

Rozważania o piśmie