Bazylika NSPJ - Przyjaciele
Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00, 7:30, 9:00,
11:00 msza
12:30, 15:30, 18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

Przyjaciele

         Pismo Św. Starego i Nowego Testamenu - nonpossumus.pl/ps/

   serwis papieski - http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/

   INFORMACJE - Kościól i świat - deon.pl

   O jezuitach - jezuici.pl

   Gimnazjum o. Jezuitów - kostka.pl

   Wspólnota trudnych małżeństw - sychar.org

   Modlitwa na co dzień - modlitwawdrodze.pl

   Współnota Życia Chrześcijańskiego - wzch.krakow.pl

       Sługa Boża Rozalia Celakówna - nspj.jezuici.pl

   Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych - www.tpt.jezuici.pl

Jezuici u św. Barbary

                 MAGIS Kraków oferta dla młodzieży - magiskrakow.deon.pl

                Wydawnictwo WAM - wydawnictwowam.pl

   Akademia Ignatianum - ignatianum.edu.pl,
                                    Uniwersytet Trzeciego Wieku Ignatianum

           Centrum Pomocy Psychologicznej - manresakrakow.jezuici.pl/sychar

 Centrum Ochrony Dziecka - http://cod.ignatianum.edu.pl/

 

 

poniedziałek, 20 sierpnia 2018
(J 6, 51-58)
Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?". Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Rozważania o piśmie

modlitwa