Apostolstwo Modlitwy Posłaniec Serca Jezusowego

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00, 7:30, 9:00,
11:00 msza
12:30, 15:30, 18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

 

Przyjaciele

         Pismo Św. Starego i Nowego Testamenu - nonpossumus.pl/ps/

   serwis papieski - http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/

   INFORMACJE - Kościól i świat - deon.pl

   O jezuitach - jezuici.pl

   Gimnazjum o. Jezuitów - kostka.pl

   Wspólnota trudnych małżeństw - sychar.org

   Modlitwa na co dzień - modlitwawdrodze.pl

   Współnota Życia Chrześcijańskiego - wzch.krakow.pl

       Sługa Boża Rozalia Celakówna - nspj.jezuici.pl

   Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych - www.tpt.jezuici.pl

Jezuici u św. Barbary

                 MAGIS Kraków oferta dla młodzieży - magiskrakow.deon.pl

                Wydawnictwo WAM - wydawnictwowam.pl

   Akademia Ignatianum - ignatianum.edu.pl,
                                    Uniwersytet Trzeciego Wieku Ignatianum

           Centrum Pomocy Psychologicznej - manresakrakow.jezuici.pl/sychar

 Centrum Ochrony Dziecka - http://cod.ignatianum.edu.pl/

 

 

czwartek, 29 czerwca 2017

(Mt 16,13-19)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Rozważania o piśmie