Apostolstwo Modlitwy Posłaniec Serca Jezusowego

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00, 7:30, 9:00,
11:00 msza
12:30, 15:30, 18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

 

StefanKagl

Szanowni Państwo!

Dokładnie tydzień temu przeżywaliśmy bardziej lub mniej aktywnie  Narodowy Dzień czytania Biblii. Niezależnie od naszych przekonań metafizycznych na świat słowa tej księgi stanowiły oraz stanowią inspirację dla wielu dzieł które następnie stanowiły kolejny bodziec lub rodziły konieczność podjęcia dialogu twórczego swoistego pojedynku na dzieła albo sporu niezgody czy na rozwiązania formalne które niosło dane dzieło albo co było równie częste hołdu który składali autorzy poprzednikom, jak chociażby Modestowi Mussorgskiemu współczesny zespół muzyki rokowej Emmerson, Lake and Palmers właśnie dzisiejsze Obrazki z wystawy zamykające dzisiejszy kocert. Na szczęscie my usłyszymy w wersji organowej. Tak było w najszerzej pojętej literaturze, sztukach plastycznych łącznie z obecnie funkcjonującymi wypowiedziami w formie instalacji, oraz tak było co dzisiejszego wieczoru najbardziej nas interesuje w muzyce.przywołałem Modesta Piotrowicza Mussorgskiego który muzykę zaprzągł do oddania wszelkich zjawisk życia codziennego że wzniosłe słowa o Biblii giną w tym zamyśle można by postawić znak zapytania. Tylko pozornie bo wychodząc od Słowa które było na początku – dzisiejsi kompozytorzy dzięki nim będziemy mogli się przenieść we wszytsko co jest najważniejsze dla nas: pokój, nasze krainy dzieciństwa, wysiłek heroizm, zmaganie się jako nasz sposób i konieczność aby przeżyć.

Stefan Kagl. Kilka słów o dzisiejszym wykonawcy. Urodził się w 1963 roku. Koncertuje na całym świecie. Laureat wielu prestiżowych nagród, profesor uczelni muzyki klasycznej oraz kościelnej. Ale nie słowa są ważne tylko muzyka.

oraz wsłuchujmy się w idącą przez wieki muzykę, od 17 wieku od baroku po 20 wiek w muzykę o nas samych historię nas samych.

Powitajmy dzisiejszego wirtuoza

Jarosław Naliwajko SJ

czwartek, 29 czerwca 2017

(Mt 16,13-19)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Rozważania o piśmie