Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, kyrie elejson Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże,

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad. nami

Święta Trójco jedyny Boże,

Święta Maryjo,

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Pocieszenie Świata,

Pocieszenie nasze po Bogu największe, Pocieszenie strapionych,

Pocieszenie płaczących,

Pocieszenie opuszczonych,

Pocieszenie nędznych,

Pocieszenie wygnańców,

Pocieszenie żywych i umarłych, Pocieszenie przyjaciół Bożych, Pociecho jedyna grzeszników, Pociecho rozpaczających,

Pocieszycielko najświętsza,

Pocieszycielko najłaskawsza,

Pocieszycielko ubogich,

Pocieszycielko wdów i sierot,

Pocieszycielko najlitościwsza chorych,

Pocieszycielko serc naszych,

Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych ^ Pocieszycielko nasza,

Pocieszycielko bez zmazy poczęta,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Módlmy się: Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jako narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Skip to content