Pan Jezus wchodzi do domu Zacheusza bez warunków wstępnych

Łk 19, 1-10

Przyszedł żeby odszukać mówi dziś do nas Pan w ewangelii.

Jeśli się gdzieś schowamy przed Nim, to nas też znajdzie. Bo nas też pragnie odszukać. Bo to jest cały zamysł Boga. Odszukać to co zginęło.

Czy potrafimy opowiedzieć ludziom, że Bóg ich pragnie odnaleźć. Oraz że odnajdzie. Po to właśnie Bóg przyszedł. A Stwórca wszystkiego jest skuteczny w swoim działaniu. Na tym polega Boskość.

Czy raczej myślimy sobie najpier, w czym ludzie nie domagają oraz muszą to zmienić, a dopiero potem podzielimy się z nimi naszym Bogiem?

A tymczasem Pan wchodzi do domu Zacheusza bez warunków wstępnych.

Nie niesie przed sobą żadnych zasieków. Nie przedstawia ich ludziom których spotyka po drodze idąc przez Jerycho.

A my, jakie mamy płoty przed ludźmi, przed przyjaciółmi?

amen

Skip to content