28 lutego 2021 – 28 marca 2021 Zapraszamy na rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym. Ta forma rekolekcji jest skierowana do tych wszystkich, którzy chcą spotkać się z Jezusem żywym i doświadczyć Jego mocy w swoim życiu. Mają pragnienie pogłębienia swojego życia duchowego. Żyjemy w czasach pogoni za dobrą pracą, zasobnym kontem, licznymi sukcesami. Mamy być piękni, szczęśliwi i liczący tylko na siebie i swoje umiejętności. Natomiast Ewangelie pokazują nam ludzi, którzy nie odnieśli sukcesów w życiu. Dotykają ich różne porażki, cierpienia. Nic nie przychodzi im łatwo. Wszystko to do momentu spotkania z Jezusem. I to jest inspiracją do tegorocznych rekolekcji ignacjańskich w życiu, których temat brzmi: Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz. W tym roku podobnie jak w poprzednim rekolekcje są skierowane do osób w wieku 18 – 40 lat. Termin: 28.02.21 – 28.03.21 Zapraszają : Jezuici, Duszpasterstwo Akademickie WAJ i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.
Wielki Post 2021
Plan
Rekolekcje w życiu codziennym są adaptacją Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Tak jak w ćwiczeniach ciała człowiek nabywa sprawności fizycznych, tak ćwiczenia duchowe są sposobem pracy nad sobą i służą rozwojowi duchowemu. Cel ćwiczeń, jak go określa św. Ignacy, to zdobywanie umiejętności rozeznawania poruszeń duchowych, aby ze wzrastającą łatwością rozpoznawać Bożą wolę i nią się kierować (por. ĆD 1, 21). Podczas rekolekcji można również nauczyć się medytacji nad Słowem Bożym.
Skip to content