Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.

6.00

O.BREMER
Za + Ewę Emin (21)

7.00

O.JACEK
Za ++ zmarłych
O.ANDRZEJ
Za + Henryka Wisłowskiego (21)
O.GRZYWACZ
Za + Annę Pajowrską (21)
O.DUDZIK
Za + Wandę Juliszewską (21)

8.00

O.ŻAK
Za + Eugeniusza Sułkowskiego (21)

9.00

O.JANIK
Za + Annę Kłos (21)

15.30

O.ĆWIERZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Dziękczynno-błagalna w int. Justyny
W pewnej intencji
O zdrowie, Boże bł., dla Bożeny oraz Zygmunta, dzieci, wnuków
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Dorotę Mirską – Alexis (21)
O. ZIEMIAŃSKI
O zdrowie, potrzebne łaski dla Joanny w 39-tą rocz. urodzinWtorek, 22 czerwca 2021 r.

6.00

O.STAWARZ
Za + Aleksandrę Bazińską (22)

7.00

O.JENDRZEJ
Za + Henrykę Wisłowską (22)
O.JACEK
Za + Annę Pajorską (22)
O.DUDZIK
Za + Wandę Juliszewską (22)

8.00

O.ŻAK
Za + Dorotę Mirską – Alexis (22)

9.00

O. WIĘCEK
Za + Ewę Emin (22)

15.30

O. WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O zdrowie, Boże bł., dla Bożeny oraz Zygmunta, dzieci, wnuków
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. BALCEROWICZ
Za + Eugeniusza Sułkowskiego (22)
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Barbarę Cybulską w 4-tą rocz. śm., od mężaŚroda, 23 czerwca 2021 r.

6.00

O. BREMER
Za dobroczyńców żyjących oraz ++bazyliki i kolegium

7.00

O. DUDZIK
O. JANIK
Za + Eugeniusza Sułkowskiego (23)
O. JENDRZEJ
Za + Annę Kłos (23)
O.GRZYWACZ
Za + Józefa Husarza

8.00

O.ŻAK
Za + Aleksandrę Bazińską (23)

9.00

O. WIĘCEK
Za + Ewę Emin (23)

15.30

O. JACEK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O zdrowie, potrzebne łaski dla Małgorzaty oraz rodziny
O zdrowie, potrzebne łaski dla Marii
W int. Bogu wiadomych
O zdrowie, Boże bł., dla Bożeny oraz Zygmunta, dzieci, wnuków

18.00

O. LOS
Za + Wandę Juliszewską (23)
O.ZIEMIAŃSKI
Za + Dorotę Mirską – Alexis (23)Czwartek, 24 czerwca 2021 r.

6.00

O.BREMER
Za + Henryka Wisłowskiego (24)

7.00

O.BALCERAK
Za + Annę Pajorską (24)
O.JANIK
Za ++ Księży Proboszczów z Prandocina o radość nieba
O.

8.00

O.ŻAK
Za poleconych w wypominkach

9.00

O.WIĘCEK
Za + Aleksandrę Bazińską (24)

15.30

O.WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za + Jana o radość nieba od szwagra z rodziną
W int. Bogu wiadomych
Za + Piotra Przeklasę
O zdrowie, Boże bł., dla Bożeny oraz Zygmunta, dzieci, wnuków

18.00

O.MĄDEL
Za ++ z rodziny Owca
O.ZIEMIAŃSKI
Za + Dorotę Mirską – Alexis (24)Piątek, 25 czerwca 2021 r.

6.00

O.MICHAŁ
Ku czci Chrystusa Króla

7.00

O. ANDRZEJ
Za + Eugeniusza Sułkowskiego (25)
O.GRZYWACZ
Za + Annę Pajorską (25)
O.

8.00

O.ŻAK
Za + Jerzego Wrońskiego w 3-cią rocz. śm.

9.00

O. MĄDEL
Za + Dorotę Mirską – Alexis (25)

15.30

O. WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O zdrowie, Boże bł., dla Bożeny oraz Zygmunta, dzieci, wnuków
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., zdrowie dla Jadwigi oraz Tadeusza w 45-tą rocz. śl.
O. JACEK
Za + Wandę Juliszewską (25)Sobota, 26 czerwca 2021 r.

6.00

O.BREMER
Za + Eugeniusza Sułkowiskiego (26)

7.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Dorotę Mirską – Alexis (26)
O.GRZYWACZ
Za ++ Marię oraz Rodziców
O.

8.00

O.ŻAK
Za + Henryka Wisłowskiego (26)

9.00

O. MĄDEL
Za + Ewę Emin (26)

15.30

O. DUDZIK
Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ
O zdrowie, Boże bł., dla Bożeny oraz Zygmunta, dzieci, wnuków
Za + Władysławę Wnęk o szczęście wieczne

18.00

O. JACEK
O Boże bł., zdrowie dla Janiny13. Niedziela zwykła, 27 czerwca 2021 r.

6.00

DP
Za + Ewę Emin (27)

7.30

DP
Za + Kazimierza w 22-gą rocz. śm., o dar życia wiecznego

9.00

O. WIĘCEK
Za + Jana Urbana

11.00

O. REKTOR
Za + Annę Pojarską (27)
O. GRZYWACZ
Za + Dorotę Mirską – Alexis (27)
O.

12.30

O. LOS
Za ++ Władysławę oraz Kazimierza Urbańskich,
Stefana Brynieckiego

15.30

O. ANTONI
Za ++ Władysława oraz Augustyna Kołodziejów

18.00

O. JANIK
Za + Annę Kłos (27)
Skip to content