Poniedziałek, 28 lutego 2022 r.

6.00

O. BREMER
(proszę odczytać nr gregorianki)
Za + Krzysztofa Kalarusa (27) od żony

7.00

O. DUDZIK
O potrzebne łaski dla s. Heleny
O. GRZYWACZ
Za + Br. Henryka Prilla SJ od rodziców
O. ANDRZEJ
O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
dla misjonarza ks. Wojciecha Kościelniaka

8.00

O. ŻAK
Za + Helenę Kościsz

9.00

O. JANIK
Za dusze w czyśćcu cierpiące

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O właściwą terapię, zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Zbigniewa
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. ŁUCARZ
Za + Mariana Maja (16)
O. WIĘCEK
Za + Bronisława (m) Dyl o radość niebaWtorek, 1 marca 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Grzegorza (29)

7.00

O. JENDRZEJ
Za + Kacpra Basta (1)
O. JACEK
O zgodę i zdrowie w rodzinie
O. MINISTER
Za dzieci pochowane na cmentarzu rakowickim

8.00

O.

ŻAK

Za + Helenę Koronę (1)

9.00

O. JANIK
Za ++ Zofię oraz Bolesława

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O właściwą terapię, zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Zbigniewa
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
O dar zdrowia dla Wojciecha
O. REKTOR
O Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski dla S. Heleny
O. ZIEMIAŃSKI
O łaskę nawrócenia, światło Ducha Świętego dla Filipa
O. KUBIK
(proszę odczytać nr gregorianki)
Za + Krzysztofa Kalarusa (29) od żonyPopielec 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za doboroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium

7.00

O. GRZYWACZ
Za + Franciszka Pulita (28)
O. JENDRZEJ
Za ++ Helenę, Stanisława, Ferdynanda
O. MINISTER
O łaskę nawrócenia dla Jana oraz Beaty oraz zawarcie sakramentu małżeństwa

8.00

O. ŻAK
Za + Kacpra Basta (2)

9.00

O. JACEK
Za + Helenę Kościsz

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Dziękczynna za otrzymane łaski przez Justynę
W pewnej intencji
O właściwą terapię, zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Zbigniewa
W int. Bogu wiadomych
O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Moniki

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Grzegorza (30)
O. RADEK
(proszę odcztać nr gregorianki)
Za + Krzysztofa Kalarusa (30) od żony
O. ZIEMIAŃSKIW int. S. Heleny o Boże bł., potrzebne łaski, zdrowieCzwartek, 3 marca 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Mariana Figzała

7.00

O. DUDZIK
O opiekę Bożą nad Zofią, Pawłem oraz pomoc
w pokonaniu trudności przeprowadzki
O. GRZYWACZ
O ochronę Zuzi, Mikołaja przed złem,
o mądrość Ich rodziców w wychowaniu
O. JENDRZEJ
Za ++ Barbarę oraz Krystiana Matejczyków

8.00

O. ŻAK
Za + Jana Wierciaka (3)

9.00

J
Za + Kacpra Basta (3)

15.30

O. WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O właściwą terapię, zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Zbigniewa
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. BREMER
Za + O. Stanisława Musiała SJ
O. ŁUCARZ
Za + Kaziemierza
O. WIĘCEK
Za + Jacka Kłapuckiego w 6-tą rocz. śmPiątek, 4 marca 2022 r.

6.00

O. RADEK
Wynagradzająca NSPJ za grzechy całego świata

7.00

O. ANDRZEJ
Za + Adelę Szumańską
O. JACEK
O powrót do zdrowia, Boże bł.,
dla O. Stanisława Ćwierza
O. ZIEMIAŃSKI
Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

O. ŻAK
Za + Tadeusza Żaka od rodz. Wróblewskich

9.00

J
Za + Józefa Czernieckiego (4)

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za + Kazimierę Płaszewską
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WIĘCEK
Za + Kacpra Basta (4)
O. WÓJTOWICZ
Za ++ Stefanię, Franciszka, Bronisławę, Józefa
Skip to content