Poniedziałek, 30 maja 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Marię Sułkowską (11)

7.00

O. JACEK
O światło Ducha Świętego, Boże bł., dla O. Leszka Gęsiaka SJ
O. GRZYWACZ
Za ++ Helenę, Stanisława, Ferdynanda
O. FIEDLER
Błagalna o zdrowie dla Piotra Błońskiego oraz potrzebne łaski

8.00

O. ŻAK
Za + Józefa Ropek

9.00

O. WIĘCEK
Za ++ Mieczysława oraz Zuzannę oraz ++ z rodziny

15.30

O. GROŃ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
Za dusze w czyśćcu cierpiące najbliższe wybawienia
W int. Bogu wiadomych
O zdrowie, Boże bł., dla syna Kamila oraz Krzysztofa

18.00

O. RADEK
Za + Marka Jurzaka (30)
O. URBANIAK
Za + Wiktorię Płatek (30)

Wtorek, 31 maja 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Andrzeja Burdek (12)

7.00

O. JENDRZEJ
O zdrowie, Boże bł., dla Roberta Pękali
O. FIEDLER
Za + Bogadna Kadula od koleżanek i kolegów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
O. JACEK
Za ++ Władysława oraz Emili Paździo oraz + Helenę córkę

8.00

O. ŻAK
Za + O. Zbigniewa Gubałę SJ od Jadwigi Wilk z rodziną

9.00

O. WIĘCEK
Za + Józefa Husarza (17)

15.30

O.
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych
Za dusze w czyśćcu cierpiące najbliższe wybawienia

18.00

O. BALCERAK
Za + Marię oraz Zbigniewa
O. WÓJTOWICZ
Za + Anastazję od syna Tomasza z rodziną
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Jana sarotę

Środa, 1 czerwca 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Danutę Lupa

7.00

O. FIEDLER
Za doborczyńców żyjących oraz ++ bazyliki i kolegium
O. JACEK
O znalezienie drogi pojednania dla Anny oraz Tomasza
O. ANDRZEJ
O laskę nawrócenia Jana i Beaty oraz zawarcie sakramentu małżenstwa

8.00

O. BALCERAK
Za ++ Zdzisława oraz Elżbietę Filipiak

9.00

O. REKTOR
Za + Kazimierza Zabłockiego

15.30

O. WÓJTOWICZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. URBANIAK
O Boże bł., oraz Miłosierdzie dla Teresy i Stanisława
O. RADEK
Za + Genowefę Popardowska (1)

Czwartek, czerwca 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Edwarda (2)

7.00

O. DUDZIK
Za + Anielę Haręza (2)
O. FIEDLER
O zdrowie, Boże bł., dla Zofii Grybel
O. GRZYWACZ
Za + Barbara Poleńska

8.00

O. BALCERAK
Za + O. Zbigniewa Gubałę SJ

9.00

O. REKTOR
Za ++ Michalinę oraz Antoniego Juda o radość nieba

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. WÓJTOWICZ
Za + Mariana Kuchmacz w rocz. śm.
O. ZIEMIAŃSKI
Za + Genowefę Popardowska (2)

Piątek, 3 czerwca 2022 r.

6.00

O. RADEK
Za + Józefa Husarz (20)

7.00

O. ANDRZEJ
Wynagrdzająca N S P J
O. FIEDLER
Za ++ Rodziców oraz Rodzeństwo
O. JACEK
Za + Marię Sułkowską (15)

8.00

O. ŻAK
O łaskę zdrowia dla mamy oraz Jej dziecka

9.00

O. REKTOR
Za + Genowefę Popardowska (3)

15.30

O. ŁUCARZ
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
W int. Bogu wiadomych
O łaskę zdrowia dla mamy oraz Jej dziecka

18.00

O. WÓJTOWICZ
O zdrowie, Boże bł., dla Mateusza
O. ZIEMIAŃSKI
O zdrowie, Boże bł., dla Jana
O. URBANIAK
O potrzebne laski dla Ryszarda Wiechowskiego
oraz Jego rodziny

Sobota, 4 czerwca 2022 r.

6.00

O. BREMER
Za + Mariannę Zmarlicka (4)

7.00

O. ZIEMIAŃSKI
Za + Matyldę
O. MINISTER
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O. WÓJTOWICZ
Za + Wojciecha Marchewka (4)

8.00

O. ŻAK
Za + Kazimierza zabłockiego (4)

9.00

O. GRZYWACZ
Za + O. Zbigniewa Gubałę SJ

15.30

O. URBANIAK
Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W pewnej intencji
O zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski dla Magdaleny z okazji urodzin
W int. Bogu wiadomych

18.00

O. JACEK
Za + Zofię Świtalską – Szefer w 10-tą rocz. śm.
O.

Zesłanie Ducha Świętego 2022 r.

6.00

DP
Za + Marię Sułkowską (17)

7.30

DP
Za + Genowefę Popardowska (5)

9.00

O. ANDRZEJ
Za ++ Jana oraz Irenę Chojnackich

11.00

O. REKTOR
Za ++ Józefa oraz Małgorzatę Oleś
O. GROŃ
Za ++ Mariannę oraz Jakuba Grudnik oraz Genowefę, Alfonsa, Jana Watola
O. URBANIAK
Dziękczynno-błagalna o zdrowie, potrzebne łaski dla Lidii w 95-tą rocz. ur.

12.30

O. JENDRZEJ
Za + Barbarę Polańska

15.30

O. ŁUCARZ
Za + Wojciecha Marchewkę (5)

18.00

O. LOS
Za + Marię Smoszną w rocz. śm.
O. WÓJTOWICZ
W int. Pauliny w 41-szą rocz. ur.
Skip to content