Kolegium Księży Jezuitów, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
Nasze konto: 37 1240 4650 1111 0010 4312 3240

Informacje dla ofiarodawców •  

Dziękujemy za złożone ofiary!

Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

Główna

W A Ż N E !!!

 

D E K R E T - D Y S P E N S A

Ks. Abp Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego oraz świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej w dniu nakazanym  nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

1. NIEDZIELA ADWENTU - 29 listopada 2020 r.

1. W Adwencie zapraszamy na codzienną roratnią Mszę świętą o godz. 7.00 . W tym roku przewodnim tematem rozważań będą słowa: Serce Kościoła w Sercu Bożym.

2. Czwartek, 3 grudnia, święto świętego Franciszka Ksawerego.
Godzina 23.00 nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu – GODZINA ŚWIĘTA. Szczegóły na plakatach

3. Piątek, 4 grudnia, pierwszy piątek miesiąca.
Wspomnienie świętej Barbary, pomocnej w godzinie śmierci, ciężkiej pracy oraz utrapienia. To jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli
w sytuacjach trudnych oraz chorób, których wstawiennictwo Kościół uznał za wyjątkowo skuteczne. Ten kult wspomożycieli sięga XIV wieku, jest związany z epidemią dżumy zwanej wtedy czarną śmiercią. Przyzywajmy wstawiennictwa świętych w codziennej modlitwie.

4. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na portalu internetowym: YouTube Bazylika Serca Jezusa, gdzie transmitujemy codzienne Eucharystie sprawowane w Bazylice.

5. Do poniedziałku przyjmujemy WYPOMINKI za bliskich zmarłych, za których sprawujemu Msze święte przez cały rok, w każdy czwartek o godz. 8.00.

6. Bóg zapłać za składane ofiary, również za pomocą przelewów internetowych.

34. NIEDZIELA ZWYKŁA - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 22 listopada 2020

1. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rozpoczyna ostatni tydzień roku liturgicznego. Dziś za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi moża zyskać odpsut zupełny pod zwykłymi warunkami. Przed Bazyliką wolontariusze Stowarzyszenia Charytatywnego Dobrosław kwestują na grupę ciężko chorych dzieci leczonych pozaszpitalnie.

2. Za tydzień, w niedzielę 29 listopada rozpocznie się Adwent - czas refleksji, budzący tęsknotę za Jezusem. Zapraszamy na codzienną roratnią Mszę świętą o godz. 7.00.

3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na portal internetowy: YouTube Bazylika Serca.

4. WYPOMINKI z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych prosimy przynosić do zakrystii. Do końca listopada odmawiamy za nich codziennie różaniec oraz w czasie Mszy świętych o godzinie 7.00 w środę i piątek. W ciągu roku w czasie Eucharystii w każdy czwartek o godz. 8.00.

5. Bóg zapłać za składane ofiary, rownież za pomocą przelewów internetowych.
Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, za zmarłych ustanowiony na dni od 1 do 8 listopada, został przeniesiony na dowolnie wybrane dni, również od siebie oddzielone.
Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, został przeniesiony na dowolnie wybrany dzień w listopadzie, przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy nie mogą opuścić domu, zyskują odpust zupełny gdy odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny z intencją spełnienia trzech warunków odpustu: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 listopada 2020 r.

Poniedziałek, 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

Środa, 11 listopada, wspomnienie świętego Marcina, biskupa. W tym dniu przypada Święto Niepodległości, 102 rocznica odzyskania niepodległości. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ojczyźnie.

Czwartek, 13 listopada, wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski.

Godzina 15.30 Msza święta w intencji Ojczyzny.

WYPOMINKI za naszych bliskich zmarłych z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych prosimy przynosić do zakrystii. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych, odmawiając za nich codziennie różaniec oraz w czasie Mszy św. o godzinie 7.00 w środy i piątki.

ODPUSTY

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny

Wszystkich Świętych 1 listopada 2020 r.

1. Dekret Papieża Franciszka na 2020 rok, wprowadza zmiany warunków otrzymania odpustu zupełnego, związanych z miesiącem listopadem:
a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane mogą być od siebie oddzielone.
b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
2. Poniedziałek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
3. Środa, 4 listopada, wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
4. Czwartek, 5 listopada, Godzina Święta - nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 23.00. Szczegóły na plakacie.
5. Piątek, 6 listopada pierwszy piątek misiąca.
6. WYPOMINKI za naszych bliskich zmarłych z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych prosimy przynosić do zakrystii. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych, odmawiając za nich codziennie różaniec oraz w czasie Mszy św. o godzinie 7.00 w środy i piątki.

 

GODZINA ŚWIĘTA

Koncerty zaduszkowe

W dniach 1-9 listopada 2020 odbędzie się XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Zaduszki Organowe im. Prof. Jana Jargonia, serdecznie zapraszamy.

 

 

30. NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 października 2020 r.

 1. Dziś Uroczystość Poświęcenia Kościoła. Zacheuszki czyli krzyże - świeczniki apostolskie umieszcza się w miejscach które biskup namaszcza olejami świętymi podczas dedykacji kościoła. Zapalone świeczki symbolizują spalanie się Chrystusa dla naszego zbawienia.

Odczytany zostanie List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID 19 z dnia 20 października 2020 roku. Pełna treść listu na stronie z ogłoszeniami parafialnymi. 

Przed Bazyliką wolontariusze Stowarzyszenia Charytatywnego Dobrosław kwestują na rzecz schorowanej Milenki chorej na nowotwór kości, będącej
w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Bóg zapłać za każdą ofiarę!
 

 1. Środa, 28 października, świętych Apostołów Szymona oraz Judy Tadeusza. 
 1. W przyszłą niedzielę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych obowiązuje niedzielny porządek liturgiczny. 
 1. WYPOMINKI za naszych bliskich zmarłych z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych prosimy przynosić do zakrystii. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych, odmawiając za nich codziennie różaniec oraz w czasie Mszy św. o godzinie00 w środy i piątki.  
 1. Obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej oraz świątecznej Eucharystii, aż do odwołania.

29. NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 października 2020r

 1. Dziś 94-ty Światowy Dzień Misyjny pod hasłem Oto ja, poślij mnie, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych
  i całego Kościoła, a w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. 
  Na ławkach wyłożyliśmy Jezuicki Informator Misyjny, prosimy zabierać aby dzielić się w domu dobrymi informacjami z misji prowadzonych przez Prowincję Polski Południowej.
 1. Poniedziałek, 19 października, godzina 16.30 Msza święta z prośbą o beatyfikację Rozalii Celakówny.
 2. Wtorek, 20 października, w Archidiecezji Krakowskiej oraz Krakowie Uroczystość świętego Jana Kantego, głównego patrona.
 3. Czwartek, 22 października, wspomnienie świętego Jana Pawła II.
 4. Nabożeństwa różańcowe ku czci Matki Bożej codziennie o godzinie 17.30.
 5. Przyjmujemy już Wypominki za naszych bliskich zmarłych. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych prosimy przynosić do zakrystii. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych, odmawiając za nich codziennie różaniec
  oraz w czasie Mszy św. o godz. 7.00 w środy i piątki.

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO 16 października 2020

ALPHA u JEZUITÓW 2020 w KRAKOWIE - IV EDYCJA

Jeżeli nurtują Cię pytania np. dlaczego Jezus umarł, jak i dlaczego się modlić, po co czytać Pismo Święte, kim jest Duch Święty to zapraszamy na Spotkanie Inauguracyjne 13 października 2020 roku o godzinie 19:00 do sali nr 9 WAJ przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, ul. Kopernika 26.

 
ALPHA u Jezuitów - IV Edycja
 
 

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 11 października 2020

 1. Dziś 20-ty Dzień Papieski – Totus Tuus. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąlecia kwestują na rzecz ubogiej młodzieży. Bóg zapłać za każdą ofiarę!
 1. Poniedziałek, 12 października, wspomnienie Błogosławionego Ojca Jana Beyzyma SJ.
 1. Wtorek, 13 października, godzina 15.30 Msza święta w intencji Ojczyzny.

Godzina 19.00 Kaplica Akademicka WAJ, 4-ta edycja Kursu ALPHA. Szczegóły na plakacie oraz Facebook-u, serdecznie zapraszamy.

 1. Piątek, 16 października, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Dzień Dziecka Utraconego, wspólna modlitwa za dar życia. Szczegóły na plakacie.
 1. W przyszłą niedzielę, 18 października o gdzinie 11.00 uroczysta Eucharystia z prośbą o kanonizację Błogosławionego Ojca Jana Beyzyma SJ.
 1. Nabożeństwa różańcowe ku czci Matki Bożej codziennie godzina 17.30. W tym miesiącu Ojciec Święty Franciszek prosi o szczególną modlitwę w intencji ustania epidemii.
 1. WYPOMINKI za naszych bliskich zmarłych z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych prosimy przynosić do zakrystii. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych, odmawiając za nich codziennie różaniec oraz w czasie Mszy św. o godz. 7.00 w środy i piątki. A w ciągu całego roku
  w czasie Eucharystii w każdy czwartek o godz. 8.00.

27. NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020

 1. O godzinie 18:00 Eucharystia rozpoczynająca nowy rok akademicki
  w Duszpasterstwie WAJ. Duszpasterz Ojciec Waldemar Los zaprezentuje roczny plan propozycji duszpasterskich.
 1. Poniedziałek, 5 października, wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej.
 1. Środa, 7 października, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Nabożeństwa różańcowe ku czci Matki Bożej codziennie o godzinie 17.30.
 1. Piątek, 9 października, wspomnienie bł., Wincentego Kadłubka, biskupa.
 1. Wznowiliśmy Msze święte z udziałem dzieci. Zapraszmy całe rodziny
  do Kaplicy Akademickiej o godz. 11.00, w każdą niedzielę z wyjątkiem świąt.

 

„Jedno ‚Zdrowaś Maryjo' dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem“

św. Jan Maria Vianney

ADORACJA 23:00-24:00 GODZINA ŚWIĘTA 01.10.2020

ADORACJA 2020-10-01

26. NIEDZIELA ZWYKŁA 27 września 2020r

Z kalendarza liturgicznego:

 1. Poniedziałek, 28 września, wspomnienie świętego Wacława, męczennika.
 1. Czwartek, 1 października, wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy oraz doktora Kościoła. Godzina 17.30 rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe ku czci Matki Bożej. 
 1. Piątek, 2 października, wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, pierwszy piątek miesiąca.
 1. Sobota, 3 października, wspomnienie świętego Franciszka Borgiasza, prezbitera, pierwsza sobota miesiąca, zapraszamy mężczyzn na Eucharystię
  o godzinie 9.00, oraz Męski Różaniec i Adorację Najświętszego Sakramentu.
  Szczegóły na plakacie.

Błogosławionej Niedzieli!

O G Ł O S Z E N I E !

Z powodu wystąpienia w Kolegium COViD-19, od poniedziałku 14 września jesteśmy zmuszeni zamknąć Bazylikę dla ogółu wiernych.

Wszystkie  zamówione Msze św. w najbliższych dniach, zostaną odprawione według grafiku. Dla chętnych jest możliwość uczestnictwa z pomocą transmisji internetowej: YouTube: bazylikaserca.pl

Wstępnie, ta nadzwyczajna sytuacja będzie trwała do soboty 19 września br.

Natomiast w niedzielę 20 września, Bazylika zostanie udostępniona dla Wiernych, w tym dniu wszystkie Eucharystie będą sprawować kapłani spoza Kolegium.

Jednak mogą być podjęte inne decyzje, wynikające z rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Pamiętamy oraz zapewniamy o nieustannej modlitwie za Naszych Wiernych, jednocześnie pokornie prosimy pamiętać o Nas przed Miłosiernym Bogiem.

Natomiast w niedziele 13 września bazylika jest bezpiecznym miejscem do modlitwy oraz przebywania, z zachowaniem ogólnych przepisów sanitarnych. Kapłani sprawujący Eucharystie pochodzą z innych klasztorów z terenu Krakowa. Bazylika została odpowiednio przygotowana pod względem epidemiologicznym.

Rektor Kolegium i Bazyliki Ks. Wacław Królikowski SJ

21. NIEDZIELA ZWYKŁA 23 sierpnia 2020 r.

Z kalendarza liturgicznego:

Poniedziałek, 24 sierpnia, święto świętego Bartłomieja Apostoła.

Środa, 26 sierpnia, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Czwartek, 27 sierpnia, wspomnienie świętej Moniki.

Piątek, 28 sierpnia, wspomnienie świętego Augustyna.

Sobota, 29 sierpnia, wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. 

Zalecamy dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej dla osób starszych, mających objawy infekcji oraz tych wszystkich którzy obawiają się pandemii. Oferujemy wspólną modlitwę na portalu: YouTube Bazylika Serca Jezusa Kraków.
Msze święte transmitujemy według harmonogramu. Spowiadamy w ciągu dnia z wyjątkiem trwania Mszy świętych, a w niedziele pół godziny przed każdą Eucharystią.

Przepisy sanitarne nakładają obowiązek zakrywania w świątyni: ust oraz nosana ulicy dystansu społecznego.

Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego. 

Mt 16, 19

niedziela, 29 listopada 2020