Kolegium Księży Jezuitów, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
Nasze konto: 37 1240 4650 1111 0010 4312 3240

Informacje dla ofiarodawców •  

Dziękujemy za złożone ofiary!

Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

DYPLOM LITURGICZNY KATARZYNY STANIK

DYPLOM LITURGICZNY KATARZYNY STANIK

Póki żyję – Jacek Różycki (ok. 1700 r.) (chór)

Wystawienie

1. O zbawcza Hostio godna czci, *
Co lud do niebios wiedziesz bram, *
Bój srogi nęka wiernych Ci, *
Daj siłę pomoc ześlij nam.
 
2. Jednemu w Trójcy Władcy ziem *
Niech będzie chwała w każdy czas; *
Niech On wieczystym życiem swym, *
W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,            
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,                
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Pieśń na Komunię

Ref.: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.

1. Żniwo wprawdzie wielkie, * ale robotników mało. *
Proście więc Pana żniwa * żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.
2. Nie wyście mnie wybrali, * Ale Ja was wybrałem.
I przeznaczyłem was na to, * Abyście szli i owoc przynosili.
3. To wam przykazuję * Abyście się wzajemnie miłowali. *
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, *
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
4. Jak Ojciec mnie posłał, * Tak i Ja was posyłam. *
Weźmijcie Ducha Świętego * I bądźcie moimi świadkami
aż po krańce ziemi.

Pieśń na dziękczynienie

1. Bądź pochwalon na wieki, nieśmiertelny Panie; *
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.

2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował *
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie, *
My się Tobie kłaniamy, Bogu, w tym momencie.

4. Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy, *
A tu mieszkasz pokornie z nami, we dnie, w nocy.
 
Interludium – organy

(Chór) 5. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, *
Jednak zawsze niech będziem pod skrzydłami Twymi.

Królowo Patriarchów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych; ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza!
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza!


Pieśń przed błogosławieństwem:
Tantum ergo – Anton Bruckner (1824 – 1896) (chór)

Śpiew po błogosławieństwie
Chwała i dziękczynienie,  bądź w każdym momencie, *  Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. *
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności; * Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości. (3x)

Pieśń na zakończenie
1. Chwalcie łąki umajone, * Góry, doliny zielone; *
Chwalcie cieniste gaiki,* Źródła i kręte strumyki!
2. Co igra z morza falami, * W powietrzu buja skrzydłami, * Chwalcie z nami Panią świata, * Jej dłoń nasza wieniec splata.

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

Celebrans – ks. dr Wojciech Kałamarz CM
Pieśń na wejście

1. Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały. * Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych. *  Harfa
i róg niech zagra; „Któż jest, jak Bóg!” *  By krańce ziemi słyszały.
2. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje. * Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. * Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń: * On cię od zła zachowuje.
3. Głoś imię Pana, razem ze wszystkim co żyje. * On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije! * On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn, * Teraz i na wieki. Amen.


Psalm Responsoryjny
Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.


Alleluja – W. A. Mozart (1756 – 1791) (chór)

Pieśń na przygotowanie darów

Czego chcesz od nas, Panie – Józef Świder (1930 - ) (chór)

Pieśń na zakończenie

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, *
alleluja, alleluja! Uweselił lud swój mile. *
Alleluja, alleluja!

2. Nie żałował życia swego, * Alleluja, alleluja! *
Dla człowieka mizernego. Alleluja, alleluja!

Po mszy świętej
Ostern – Max Reger (1873 – 1916) - organy

                                                
 *  *  *

Kyrie, Sanctus, Agnus Dei
z cyklu mszalnego IV mszy gregoriańskiej
Cunctipotens Genitor Deus

Wykonawcy:

Chór Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Musica Ex Anima
Schola MIMK
 Łukasz Sandera – akompaniament Alleluja
Piotr Windak – śpiew psalmu
Katarzyna Stanik – dyrygent, organy, akompaniament liturgiczny

niedziela, 24 stycznia 2021