Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w bloku sowieckim od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II

9 października 2018 r.
Kraków – Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33 Aula Duża A
Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w bloku sowieckim
od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II


10:00 Otwarcie konferencji
Prezes IPN dr Jarosław Szarek,
Prezes NEB dr hab. Réka Földváryné Kiss


10:30 Panel I (moderacja dr hab. Filip Musiał, IPN Oddział w Krakowie)
prof. Arūnas Streikus (Uniwersytet Wileński)
» Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w ZSRS od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II


dr Łucja Marek (IPN Oddział w Krakowie)
» Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Polsce od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II


dr hab. Réka Földváryné Kiss (NEB)
» Sytuacja Kościołów chrześcijańskich na Węgrzech od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II


11:30 Przerwa kawowa
12:00 Panel II (moderacja dr Áron Máthé, NEB)


prof. Robert F. Goeckel (Uniwersytet Stanowy Nowego Jorku w Geneseo)
» Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w NRD od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
dr Csongor Jánosi (Uniwersytet w Bukareszcie)


» Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Rumunii od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
prof. Stanislav Balík (Uniwersytet Masaryka w Brnie)


» Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Czechosłowacji od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
dr Kostadin Kostadinov (Bułgarska Akademia Nauk w Sofii)


» Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Bułgarii od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II


13:20 Przerwa obiadowa


14:20 Panel III (moderacja dr Łucja Marek, IPN Oddział w Krakowie)
ks. prof. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kolegium IPN)


» Wpływ ZSRS na politykę wyznaniową państw bloku sowieckiego
dr hab. András Fejérdy (Centrum Badań Humanistycznych przy Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie /
Uniwersytet Katolicki Pétera Pázmánya w Budapeszcie-Piliscsaba)


» Polityka wschodnia Watykanu do 1978 r.
dr Margit Balogh (Centrum Badań Humanistycznych przy Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie)


» Podobieństwa i różnice w polityce Kościołów w krajach bloku sowieckiego
dr Cristian Vasile (Instytut Historii im. Nicolae Iorga przy Rumuńskiej Akademii Nauk w Bukareszcie)


» Polityka Watykanu wobec Kościoła grekokatolickiego w bloku sowieckiego do 1978 r.
Uroczysta kolacja

10 października 2018 r.
Kraków – Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33 Aula Duża A
Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła I


na sytuację Kościoła w krajach bloku sowieckiego
10:00 Panel I (moderacja dr Attila Viktor Soós, NEB)
dr Aleksiej Wasiliew (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie / Narodowy Uniwersytet Badawczy /
Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie )


» Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w ZSRS
dr hab. Adam Dziurok (IPN Oddział w Katowicach / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


» Reakcje na wybór Jana Pawła II w Polsce
dr hab. Konrad Białecki (IPN Oddział w Poznaniu / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)


» Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Polsce
dr Bernadett Diera Wirthné (Urząd NEB)
» Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła na Węgrzech


11:20 Przerwa kawowa


11:50 Panel II (moderacja dr Cecylia Kuta, IPN Oddział w Krakowie)
prof. Bernd Schaefer (Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie)


» Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w NRD
prof. Ioan-Marius Bucur (Uniwersytet Babes Bolyai w Kluż-Napoka)


» Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Rumunii
dr hab. Peter Borza (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach)


» Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Czechosłowacji
dr hab. Momchil Metodiev („Christianity and Culture”)


» Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Bułgarii
13:10 Przerwa obiadowa


14:10 Panel III (moderacja dr Joanna Lubecka, IPN Oddział w Krakowie)
dr hab. Csaba Szabó (Węgierskie Archiwum Narodowe)


» Echa na świecie w związku z wyborem Jana Pawła II
dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”)


» Między polityką a misją na Wschodzie. Pontyfikat Jana Pawła II wobec komunizmu w Europie Wschodniej w latach 1978-1989
ks. prof. Jan Mikrut (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)


» Wpływ doświadczeń komunizmu na politykę Jana Pawła II wobec krajów bloku sowieckiego
prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


» Jan Paweł II – znaczenie pontyfikatu dla Polski i świata


11 października 2018 r.
przejazd Kraków–Budapeszt

 

12 października 2018 r.
Budapeszt – Parlament O pontyfikacie JP II i jego znaczeniu problemowo


9
:00 Otwarcie konferencji:
Przewodniczący Parlamentu Węgier dr László Kövér,
Prezes IPN dr Jarosław Szarek,
Prezes NEB dr hab. Réka Földváryné Kiss
9:30 Panel I (moderacja dr hab. Réka Földváryné Kiss, NEB)
Dr András Veres (biskup diecezji Győr, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier)


» Kościół pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II
ks. dr Tamás Tóth (Konferencja Episkopatu Węgier)


» Kościół katolicki na Węgrzech w latach 1945–1989
dr Attila Viktor Soós (NEB)


» Reakcje węgierskiej partii komunistycznej na wybór Jana Pawła II
10:30 Przerwa kawowa
11:00 Panel II (moderacja dr hab. Csaba Szabó, Węgierskie Archiwum Narodowe)
ks. dr Andrzej Dobrzyński (Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie)


» Sobór Watykański II – klucz do zrozumienia relacji Jana Pawła II z krajami komunistycznymi
prof. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański, IPN Oddział w Gdańsku)


» Stosunek Jana Pawła II do Kościołów wschodnich
ks. prof. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


» Wolność i prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
ks. prof. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)


» Filozofia polityki i ekonomia – encykliki społeczne Jana Pawła II jako zaprzeczenie socjalizmu
12:10 Przerwa obiadowa


13:10 Panel III (moderacja dr Michał Wenklar, IPN Oddział w Krakowie)
dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski)

» Jan Paweł II wobec Solidarności
dr Władysław Bułhak (IPN)


» Współpraca służb wywiadowczych krajów bloku sowieckiego przeciwko Kościołowi katolickiemu w okresie pontyfikatu Jana Pawła II
prok. Michał Skwara (IPN Oddział w Katowicach)


» „Ślad bułgarski” i służby specjalne państw komunistycznych a zamach na Jana Pawła II
dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski, Centrum Myśli Jana Pawła II)

dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski, Centrum Myśli Jana Pawła II)
» Jan Paweł II a upadek muru berlińskiego i rozpad Związku Sowieckiego

 

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

modlitwa