Kolegium Księży Jezuitów, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
Nasze konto: 37 1240 4650 1111 0010 4312 3240

Informacje dla ofiarodawców •  

Dziękujemy za złożone ofiary!

Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

Koncerty - Filharmonia dziecięca Fili

„Filharmonia dziecięca Fili” jest unikalnym zespołem powstałym 30 lat temu w celu kultywowania tradycji muzycznej, powstała 30 lat temu w węgierskojęzycznym, siedmiogrodzkim mieṡcie Szentegyháza ( po rumuńsku Vlahita). Założycielem zespołu i jednocześnie jego dyrygente jest Sándor Haáz natomiast członkami orkiestry i chóru są najbardziej muzycznie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych. 

Zespół, w którego składzie znajdują się dzieci i młodzież w wieku od 10  do 20 lat, składa się z 40 osobowej orkiestry  i 100 osobowego chóru rozwija umiejętności swoich członków stosując specjalną grupową metodykę pedagogiczną w nauce. 

Dzieci nadały sobie krótką nazwę „Fili”. 140 osobowy zespół dumny jest ze swojego stroju i logo. Regularnie występują w swoim kraju, a od lat 90-ych coroku wyjeżdżają na zagraniczne tournées, a w czasie  podróży prowadzą pamiętniki zawierajace wrażenia z wyjazdów. Instrumenty na których grają  są przeważnie kupowane przez rodziców.

Koszty występów zespół pokrywa z otrzymanych darów,  z dotacji różnych funduszy,  oraz ubiegając sie o granty. Ponadto zespół świadcz usługi turystyczne. W organizacji naszego pobytu w czasie wyjazdów zagranicznych,  pomagają nam nasi partnerzy.

Repertuar  „Filharmoni dziecięcej” składa się z krótkich utworów muzyki  klasycznej, ludowych melodii wegierskich oraz z innych krajów oraz z piosenek historycznych.

W grudniu 2003 roku „Filharmonia dziecięca z Szentegyházy”  oraz jej twórca i dyrygent Sándor Haáz została odznaczona  orderem  „Zasłużony dla  Dziedzictwa Kultury Węgierskiej”

W  2011  roku zespół „Fili” zaproszony został przez Marszałka Belgijskiego Parlamentu do Brukseli. W czasie swojego zagranicznego tournée zespół miał  okazję wystąpić w trzech znanych katedrach koronacyjnych:  „St Michel et Gudule” w Brukseli, oraz w katedrach w Bratysławie i Wiedniu.

4 czerwca 2013 roku, na uroczystoṡci organizowanej z okazji   Dnia Wspólnoty Narodowej, w „Filharmonia dziecięca z Szentegyházy” wystąpiła przed zaproszonymi dostojnymi goṡćmi i członkami korpusu dyplomatycznego w Budapeszteńskim Parlamencie reprezentując  ludnoṡć węgierską rejonu Basenu Karpackiego .

Dzięki zaproszeniu Ambasady Węgierskiej w Bern w 2014 roku zespół ponownie mógł trzykrotnie wystąpić w  Szwajcarji. Bardzo serdecznie zapraszamy Wszystkich na  koncerty „Filharmoni dziecięcej” i na odwiedziny naszym miasteczku Szentegyháza!

czwartek, 29 października 2020