Kolegium Księży Jezuitów, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
Nasze konto: 37 1240 4650 1111 0010 4312 3240

Informacje dla ofiarodawców •  

Dziękujemy za złożone ofiary!

Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

Koncerty - Dyplom Liturgiczny Joanny Oleniak

Nabożeństwo majowe
Wystawienie
Kłaniam się Tobie
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie elejson, Chryste elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych; ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza!
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza!

Pieśń przed błogosławieństwem:
Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz;
Niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas;
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni;
Niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu, dzięki, czci;
A równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

Śpiew po błogosławieństwie:
Wielbię Ciebie, w każdym momencie,  – o, Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.  (x3)

Pieśń na zakończenie:
1. Chwalcie, łąki umajone,  Góry, doliny zielone;
Chwalcie, cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki!
2. Co igra z morza falami,  W powietrzu buja skrzydłami,  
Chwalcie z nami Panią Świata,  Jej dłoń nasza wieniec splata.

Liturgia Mszy Świętej
Pieśń na wejście:
1. O Panie, Tyś moim Pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie.
 Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz.
Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego    |x2

2. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć.
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy.
Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego    |x2
3. Do stołu swojego zaprasza, na oczach mych wrogów to czyni,
Olejkiem mi głowę namaszcza, a kielich napełnia obficie.
Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego    |x2
4. Twa łaska i dobroć podąża w ślad za mną po dzień mój ostatni,
Aż dotrę, o Panie, do domu, by z Tobą zamieszkać na zawsze.
Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego    |x2 
Psalm responsoryjny:
Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu.

Przygotowanie darów:
M. Durufle -Ubi Caritas (Chór)
 
 

Komunia św.:
W. A. Mozart - Ave verum KV 618 (Chór)

Pieśń na uwielbienie:
Ref: Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja.
2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.
3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja.
4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja.

Zakończenie:
R. Palester - Missa brevis - Gloria (Chór)

Po mszy świętej:
C. Tournemire - Choral-Improvisation sur le Victimae paschal

Kyrie, Sanctus, Agnus Dei z cyklu mszalnego XI mszy gregoriańskiej Orbis factor

sobota, 24 października 2020