Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

INTENCJE MSZALNE 2-2019

Tyb prezentacji: Kalendarz Lista

28-02-2019

6:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (28)
Za + Teresę Windyk w 4-tą rocz. śmierci
Za + Stanisława Jamka (28)

8:00

Za poleconych w wypominkach

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za ++ Jana oraz Marię Pachotę
Za + Władysława Nowaka (28)

27-02-2019

6:00

Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (27)
Za ++ Władysława oraz Stanisławę Kanię
O Bożą opiekę oraz Dary Ducha Świętego dla rodziny Domagałów

8:00

Za + Władysława Nowaka (27)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Władysławę Figiel (27)
Za ++ Kazimierza, Antoniego Plutów, Stanisława Fiołka, Grzegorza Kaczmarek

26-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (26)

7:00

Dziękczynna za minione lata z prośbą o dlasze błogosławieństwo dla Zbiegniewa oraz Krzysztofa
O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla rodziny Stelmaszczyków
Za + Stanisława Front w rocz. śmierci oraz + żonę Janinę oraz Ich rodziców

8:00

Za + Władysławę Figel (26)

9:00

Za + Czesławę Węc (26)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O zdrowie, Dary Ducha Świętego dla S. Mirosławy
Za ++ Leokadię oraz Józefa Koterbów

18:00

Za + Katarzynę Wrońską w 25-tą rocz. śmierci
Za ++ Wawrzyńca oraz Mariannę Łopuszańskich oraz Teresę Mucha

25-02-2019

6:00

Ku czci Chrystusa Króla

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (25)
O zdrowie, Boże błogosławienstwo w życiu rodzinnym dla Joanny Kumięga
Za + Ludwikę Król

8:00

Za + Czesławę Węc (25)

9:00

Za + Władysławę Figiel (25)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Stanisława Jamkę (25)
Za + Katarzynę Krupę w 23-cią rocz. śmierci

24-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (24)

7:30

Za + Bronisławę

9:00

Za + Stanisława Jamka (24)

11:00

Za + Romana Olesia
Za + Władysławę Figiel (24)

12:30

Za + Władysława Nowaka (24)

15:30

Za + Juliana

18:00

Za + Anię w rocz. śmierci oraz ++ z rodziny

23-02-2019

6:00

Za + Władysławę Figiel (23)

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (23)
Za + Henryka w 7-mą rocz. śmierci
O łaskę nawrócenia, Dary Ducha Świętego dla Damiana

8:00

Za + Stanisława Jamka (23)

9:00

Za + Władysława Nowaka (23)

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18:00

Za + Emilię Morawską w 2-gą rocz. śmierci

22-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (22)

7:00

Za + Józefa Hutniczka w rocz. śmierci
O zdrowie, Boże błogosławieństwo w życiu rodzinnym dla Joanny Kumięgi
Wynagradzająca Bogu Ojcu za grzechy świata

8:00

Za + Emila w 20-tą rocz. śmierci

9:00

Za + Czesławę Węc (22)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Władysławę Figiel (22)
Za ++ Janinę oraz Rudolfa Bogusiewiczów

21-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (21)

7:00

Za + Ojca Franciszka Wilczka SJ
Za ++ Helenę, Stanisława, Ferdynanda
Za + Eugenię Budzowską (od Oleński i Barbary)

8:00

Za poleconych w wypominkach

9:00

Za + Władysławę Figiel (21)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
Za + Alinę w 1-szy mieciąc po śmierci

18:00

Za + Janęczkę o radość wieczną
Za + Czesławę Węc (21)

20-02-2019

6:00

Za doborczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (20)
O szczęśliwą operację, zdrowie dla Krystyny
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny

8:00

Za ++ Genowefę oraz Kazimierza

9:00

Za + Stanisława Jamka (20)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Dziękczynno-przebłagalna w int. Antoniego z prośbą o zdrowie
Za + Apolonię Szczerbiak o radość nieba

19-02-2019

6:00

Za + Władysławę Figiel (19)

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (19)
Dziękczynna za 50-siąt lat małżeństwa Zofii oraz Józefa z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata
Za dusze w czyśćcu cierpiące

8:00

O łaskę nawrócenia grzeszników Panu Bogu polecanych

9:00

Za + Czesławę Węc (19)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Władysława Nowaka (19)

18-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (18)

7:00

O zdrowie, Boże błogosławienstwo, Dary Ducha Świętego dla Jasia w 12-tą rocz. urodzin
Za + Władysławę Figiel (18)

8:00

O światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej w rozwiązaniu trudnych problemów rodzinnych

9:00

Za + Władysława Nowaka (18)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

O łaskę nawrócenia grzeszników Panu Bogu polecanych
Za + Juliana oraz ++ z rodziny

17-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (17)

7:30

Za + Czesławę Węc (17)

9:00

Za + Stanisława Jamka (17)

11:00

Za ++ Stefania oraz Stefanię Bińczyckich
O łaskę wiary, Dary Ducha Świętego dla Sebastiana z okazji urodzin
O łaskę nawrócenia dla grzeszników Panu Bogu polecanych

12:30

Za + Władysławę Figiela (17)

15:30

O Boże błogosławienstwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Barbary Dobrzyńskiej

18:00

Za + Władysława Nowaka (17)

16-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (16)

7:00

Dziękczynna za opiekę Matki Bożej, otrzymane przez Jej przyczynę łaski Boże
Za + Józefa Pułczyńskiego

8:00

Za + Stanisława Jamkę (16)

9:00

Za + Władysławę Figiel (16)

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18:00

O łaskę nawrócenia grzeszników Panu Bogu polecanych

15-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (15)

7:00

O zdrowie, Boże błogosławienstwo dla Janiny Cyrwus z okazji 90-tych urodzin
Za ++ Melanię oraz Apolonię
Za + Stanisława Jamka (15)

8:00

Za + Władysława Nowaka (15)

9:00

O łaskę nawrócenia dla grzeszników Panu Bogu polecanych

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za ++ Elżbietę oraz Edwarda Siweckich
Za + Czesławę Węc (15)

14-02-2019

6:00

Za + Władysławę Figiel (14)

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (14)
Za + Tadeusza w rocz. śmierci
Za ++ Annę, Mariana Smolików

8:00

Za poleconych w wypominkach

9:00

O łaskę nawrócenia grzeszników Panu Bogu polecanych

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Stanisława Jamka (14)
Za + Władysława Nowaka (14)

13-02-2019

6:00

Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (13)
Za + Bronisława Wróbla
Za + Władysława Nowaka (13)

8:00

Za + Władysławę Figiel (13)

9:00

Za + Czesławę Węc (13)

15:30

W intencji Ojczyzny

18:00

Za + Tadeusza Wilka
O łaskę nawrócenia dla grzeszników Panu Bogu polecanych

12-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (12)

7:00

O wyjście z nałogu alkoholowego Mateusza
Dziękczynna Bogu Ojcu za Jego błogosławieństwo oraz dary
Za + Władysławę Figiel (12)

8:00

Za + Reinholda Błachuta

9:00

Za + Stanisława Jamkę (12)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

O łaskę nawrócenia grzeszników Panu Bogu polecanych
O łaskę wewnętrznego uzdrowienia, potrzebne Dary Ducha Świętego dla Macieja

11-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (11)

7:00

O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla wujka Igora z rodziną
Błagalna o szczęśliwą operację, powrót do zdrowia dla s. Haliny
Za + Władysława Nowaka (11)

8:00

O łaskę nawrócenia grzeszników Panu Bogu polecanych

9:00

Za + Władysławę Figiel (11)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Władysławę
Za + Stanisława Jamkę (11)

10-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (10)

7:30

Dziękczynna z prośbą o Bożą opiekę dla Kazimiery oraz Antoniego w 51-szą rocz. ślubu

9:00

Za + Czesławę Węc (10)

11:00

Za + Edytę Hodura w 1-szą rocz. śmierci
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławienstwo dla Mirosłay, Małgorzaty oraz Ich rodziców

12:30

Za ++ Marię oraz Józefa Jawieniów

15:30

Za + Władysławę Figiel (10)

18:00

Za + Helenę Oleksy w 2-gą rocz. śmierci

09-02-2019

6:00

Za + Władysławę Figiel (9)

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (9)
Za + Władysława Nowaka (9)
O uzdrowienie oraz potrzebne łaski dla Jacka

8:00

Za + Stanisława Jamkę (9)

9:00

Za + Czesławę Węc (9)

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18:00

Za + Zofię Kołodziej w 1-szą rocz. śmierci

08-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (8)

7:00

Za + z rodziny Bauer
Dziękczynna z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo w 39-tą rocz. ślubu Heleny z Józefem
Za + Stanisława Jamka (8)

8:00

za + Władysława Nowak (8)

9:00

Za + Czesławę Węc (8)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Władysławę Figiel (8)
Za + S. Flawię Wanat (8)

07-02-2019

6:00

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Jana

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (7)
Za ++ Helenę, Stanisława, Ferdynanda
Za ++ Marię, Stanisława, Teresę Brzeską

8:00

Za poleconych w wypominkach

9:00

Za + Czesławę Węc (7)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo dla Konrada
Za + S. Flawię Wanat (7)

06-02-2019

6:00

Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium

7:00

Za + Małgorzatę Płanetę (6)
Za + S. Flawię Wanat (6)
O przemianę życia dla Jarosława

8:00

Za + Stanisława Jamkę (8)

9:00

Za + Władysławę Figiel (6)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Helenę Kardas w 19-tą rocz. śmierci
Za + Czesławę Węc (6)

05-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (5)

7:00

Za + S. Flawię Wanat (5)
Za + Juliana w 14-tą rocz. śmierci
Za + Teresę Orszulską

8:00

Za + Władysławę Figiel

9:00

Za + Stanisława Jamkę (5)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Karola Szatana
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Ślęczków

04-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (4)

7:00

Za + S. Flawię Wanat (4)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla córki Kingi
Za ++ Jana oraz Marię Pachola

8:00

Za + Władysława Nowaka (4)

9:00

Za + Stanisława Jamkę (4)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
Dziękczynna z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie dla Jeremiasza w 1-szą rocz. urodzin

18:00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy
Za + Czesławę Węc

03-02-2019

6:00

Za + Władysławę Figiel (3)

7:30

Za ++ Apolonię oraz Irenę

9:00

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Laurenta Oślizło oraz rodziny

11:00

Za ++ Antoninę, Juliana, Józefa, Marka
Za + Małgorzatę Grejner
Dziękczynna w 20-tą rocz. ślubu Barabry z Grzegorzem z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mateusza

12:30

Za + Małgorzatę Płaneta (3)

15:30

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Józefa oraz Danuty w 46-tą rocz. ślubu

18:00

Za + S. Flawię Wanat (3)

02-02-2019

6:00

Za + Małgorzatę Płanetę (2)

7:00

O pomyślną operację oraz szybki powrót do zdrowia dla Małgorzaty
Za ++ z rodziny Sandtner
Za + Władysławę Figiel (2)

8:00

O światło Ducha Świętego, Miłosierdzie dla Lindy

9:00

Za ++ Krzysztofa oraz Józefa

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ
Za ++ Elżbietę oraz Edwarda Siweckich
Za + Mieczysława o radość nieba

18:00

Za + Małgorzatę Grejner w 3-cią rocz. śmierci

01-02-2019

6:00

Wynagradzająca Sercu Bożemu za grzechy całego świata

7:00

Za + Siostrę Falwię wanat (1)
Za + Małgorzatę Planeta (1)
O łaskę nawrócenia, Dary Ducha Świętego dla Piotra

8:00

Za ++ Celinę Stach oraz Bolesławę

9:00

Za + Czesławę Węc

15:30

Za wstawiennictwem Bł. O. Jana Beyzyma
Za ++ Elżbietę oraz edwarda Siweckich
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

W intencji rodzin poświęconych Bożemu Sercu oraz w intencji próśb oraz w intencji Apostolstwa Modlitwy
Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Janusza Lelka oraz córekz rodzinami

piątek, 23 sierpnia 2019

modlitwa