Kolegium Księży Jezuitów, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
Nasze konto: 37 1240 4650 1111 0010 4312 3240

Informacje dla ofiarodawców •  

Dziękujemy za złożone ofiary!

Apostolstwo Modlitwy

Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta:

6:00,  7:30,  9:00,
11:00,  12:30,  15:30,  18:00

W dni powszednie:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00

zobacz dokładny plan -»

Całodzienna spowiedź

W dni powszednie:

Od 6:00 - 12:00

i od 14:30 - 17:30

 

W niedziele i święta:

Tylko w czasie Mszy Świętych.

Dyżury spowiedników »

 

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze, Małgorzata Wassermann

INTENCJE MSZALNE 2-2020

Tyb prezentacji: Kalendarz Lista

29-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Mieczysława Migacza (29)
W intencji Janiny Florek o zdrowie, potrzebne łaski
W int. dziękczynnej za otrzymane łaski

8:00

O łaskę uzdrowienia, Dary Ducha Świętego dla Witolda

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ
Za ++ Marię oraz Andrzeja Sawickich

18:00

Za + Stefana Borowskiego w 28-mą rocz. śmierci

28-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Mieczysława Migacza (28)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Marię Kukułę

8:00

O potrzebne łaski Matki Bożej, zdrowie dla S. Bogusławy

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Bogu wiadomych
Za + Teresę Windak w 5-tą rocz. śmierci

18:00

Dziękczynno błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Mirosławy oraz Zbigniewa
Za dusze w czyśćcu cierpiące

27-02-2020

6:00

Za + Annę Boczek

7:00

Za + Józefa Rachtan
O łaskę wiary, zdrowie, potrzebne łaski dla Krystyny, Aleksandra, Natalii, Jerzego
O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

8:00

Za poleconych w wypominkach

9:00

Za + Michała Cieślikowskiego

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Bogu wiadomych

18:00

O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne
O rozpalenie Miłości Bożej dla małżeństwa Ani i Tomka

26-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za dobroczyńców żyjącyhc oraz ++ bazyliki i kolegium
Przebłagalna za grzechy w rodzinie
O rozpalenie Miłości Bożej dla małżeństwa Ani z Tomkiem

8:00

O zdrowie, Dary Ducha Świętego dla Jacka oraz Elżbiety

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Bogu wiadomych
O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla S. Mirosławy

18:00

Za + Romana Chruślickiego (26)
Za dusze w czyśćcu cierpiące

25-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za + Mieczysława Migacza (25)
Ku czcci Chrystusa Króla
O rozpalenie Miłości Bożej dla małżenstwa Ani oraz Tomka

8:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Bogu wiadomych

18:00

Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla Justyny w dniu urodzin
Dziękczynno-błagalna w intencji 18-tych urodzin Antoniego

24-02-2020

6:00

Za + Danutę Kawończyk

7:00

Za + Franciszka Truty (24)
O Boże błogosławieństwo dla Anety, Zuzi, Mai, Justyny
Za + Zbigniewa

8:00

Za + Józefa Rachtana

9:00

Za + Janinę Wańczyk

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W int. Bogu wiadomych

18:00

Za + Franciszka w 35-tą rocz. śm., oraz + Stefanię
Za + S. Elżbietę Kalinowską

23-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:30

Za ++ Janinę, Gabriela

9:00

O zdrowie, Dary Ducha świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Antoniego Jarnuszkiewicza

11:00

Za + Romana Chruślickiego (23)
Za ++ Barbarę Szymurę, rodziców Bronisławę oraz Michała, oraz teściów Anielę, Cyryla oraz ++ przyjaciół i krewnych
Za + Stanisławę Piekarę

12:30

Za + Marka Golec w 4-tą rocz. śm.

22-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Franciszka Truty (22)
Za + Mieczysława Migacza (22)
Za ++ Siostry Służebniczki

8:00

Za + Katarzynę Krupę

9:00

O Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę matki Bożej dla Genowefy oraz Stefana

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ
O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Rafała Stabrawy z rodziną

18:00

Za ++ Barbarę Szymurę, rodziców Bronislawę oraz Michała, oraz teściów Anielę, Cyryla oraz ++ przyjaciół i krewnych

21-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za + Piotra Wiktora (21)
Za + Tomasza Kozłowskiego
Za ++ Helenę, Ferdynanda, Stanisława

8:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

9:00

Za + Michała Cieślikowskiego

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ

18:00

Za ++ Marię, Stanisławę, Jana
Za + Mieczysława Migacza (21)

20-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Mieczysława Migacza (20)
Na uwielbienie Najwiętszego Oblicza Pana Jezusa
Za ++ z rodzin: Nogajów oraz zawidlaków

8:00

Za poleconych w wypominkach

9:00

Za + Michała Cie

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

Za + Romana Chruślickiego (20)
Za + Janinę w 3-cią rocz. śm. o radość nieba

19-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium
Za + Piotra Wiktora (19)
O zdrowie, opiekę Bożą dla Laury Gabryś

8:00

za ++ Genowefę oraz Kazimierza

9:00

Za + Zbigniewa

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za ++ Zofię oraz Juliusza Rosieków oraz + Romana
Za ++ Annę oraz Jana Kluszczyńskich oraz ++ z rodziny

18-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Franciszka Truty (18)
Za + Janinę Nowakowską
Za ++ Alojzego, Marię, Tadeusza Delowiczów

8:00

Za + Romana Chruśclickiego (18)

9:00

Za + S. Augustynę Średniawę (18)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
Dziękczynna z prośbą o Dary Ducha świętego, Boże błogosławieństwo dla Jadwigi oraz Tadeusza w 70-tą rocz. urodzin

18:00

Za + Juliana oraz ++ z rodziny
O Boże błogosławienstwo, potrzebne łaski dla Jolanty

17-02-2020

6:00

Za + Danutę Kawończyk

7:00

Za + Franciszka Truty (17)
Za ++ Annę oraz franciszka Golików
Za ++ Jana, Marię oraz Emilię

8:00

Za ++ Andrzeja oraz Annę

9:00

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Witolda

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O Boże błogosławienstwo, opiekę Maryi dla rodziny Bałtów

18:00

O dar wiary, Boże błogosłwieństwo dla Michała
O potrzebne łaski dla Cypriana oraz Jego bliskich

16-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:30

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Kazimiery oraz Antoniego w rocz. ślubu

9:00

Za + Leopolda w 5-tą rocz. śmierci

11:00

Za + Mieczysława Migacza (16)
Za + Stanisławę Piekarę (16)
Za + Romana Chruślickiego (16)

12:30

O Boże błogosławienstwo, zdrowie dla Ewy oraz Marka Istrati

15:30

O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Anny oraz Jej rodziny

18:00

Za ++ Władysławę oraz Mieczysława Krawczyków

15-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Franciszka Truty (15)
Za ++ Henryka, Mieczysława, Jana oraz ++ z rodziny
O Boże błogosławienstwo, dobrą pracę dla Justyny

8:00

Za + S. Augustynę Średniawę (15)

9:00

Za + Mieczysława Migacza (15)

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ
Za ++ Romana Rożka oraz Zofię, Juliusza, Jana Rutkowskich
Za ++ z rodzin: Chrząstkowskich, Wysockich, Fillerów, Jaworskich, Wodzińskich

18:00

Za + Jana Rutkowskiego w 14-tą rocz. śmierci

14-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za + Franciszka Truty (14)
O zdrowie, Boże błogosławieństo dla Jolanty oraz Justyny
O dar wiary, Boże błogosławieństwo dla Mateusza

8:00

Za + S. Augustynę Średniawę (14)

9:00

Za + Józefa Zaworę

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Ewę Krużelecką-Noszkowską w 1-szą rocz. śmierci oraz + Jerzego Noszkowskiego
Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławienstwo dla Anny, Mariusza, Klaudii

13-02-2020

6:00

Za + Józefa Zaworę

7:00

Za + Piotra Wiktora (13)
O zdrowie dla Honoraty
O potrzebne łaski dla dra Szklanego

8:00

Za poleconych w wypominkach

9:00

Za + Mieczysława Migacza (13)

15:30

W intencji Ojczyzny

18:00

Za + Romana Chruślickiego (13)
Za + Tadeusza Wilka

12-02-2020

6:00

Za + Antoniego Fludera

7:00

Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium
O szczęśliwą operację ucha oraz powrót do zdrowia dla Romana

8:00

Za + Piotra Wiktora (12)

9:00

Za + Janinę Wańczyk

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
Za + Jerzego Średniawę

18:00

Za + Helenę w 1-szą rocz. śm.
Za ++ Helenę w 3-cią rocz. śm. oraz Józefa w 34-tą rocz. śm. Oleksów

11-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za + Franciszka Truty (11)
Za + Mieczysława Migacza (11)
O szczęśliwą operację ucha oraz powrót do zdrowia dla Romana

8:00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Marka w dniu urodzin

9:00

Za + Romana Chruślickiego (11)

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
Za + Jerzego Średniawę

18:00

Za + Genowefę w 37-mą rocz. śm. oraz + Leopolda Malinowskiego w 2-gą rocz. śmerci
Za + Marię oraz Józefa Jawień

10-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Franciszka Truty (10)
Za + Mieczysława Migacza (10)
Za dusze w czyśćcu cierpiące

8:00

Za ++ Franciszka oraz Józefę Wróblów

9:00

O szczęśliwą operację ucha oraz o powrót do zdrowia dla Romana

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Joannę Owoc w 6-tą rocz.śmierci
Dziękczynno-błagalna z prośbą o żdrowie, Boże błogosławieństwo dla Mirosławy oraz Magdaleny w Ich urodziny

09-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:30

Za ++ Taeusza w 1-szą rocz. śmierci oraz Irenę oraz Apolonię

9:00

O Boże błogosławieństwo dla Michała

11:00

Za + Jana Skalskiego w 15-tą rocz. śmierci
Za + Stanisławę Piekarę (9)
O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

12:30

Za + Romana Chruślickiego (9)

15:30

O zdrowie, Bożą opiekę dla Anny oraz Jej rodziny

18:00

Za ++ Marię oraz Antoniego

08-02-2020

6:00

Za + Janina Wańczyk

7:00

Za + Józefa Radtana

8:00

Za dusze w czyśćcu i konajacych grzeszników

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18:00

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Łukasza oraz Zofii

07-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za + Piotra Wiktora (7)
Za ++ Helenę, Ferdynanda, Stanisława

8:00

W int. wynagradzającej Sercu Bożemu za grzechy całego świata

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Za wstawiennictwem Bł. O. Jana Beyzyma
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

W intencji rodzin poświęconych Bożemu Sercu oraz w intencji próśb i podziękowań
Za + Romana Chruślickiego (7)

06-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Mieczysława Migacza (6)
Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz nie mające z nikąd pomocy

8:00

Za poleconych w wypominkach

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za + Piotra Pyrka w 1-szą rocz. śmierci

05-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za dobroczyńców żyjących oraz ++ bazyliki I kolegium
Za + Piotra Wiktora (5)

8:00

Za + Romana Chruślickiego (5)

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Za ++ Marię oraz Józefa Fydrychów
Dziękczynna w 50-tą rocz. ślubu Barbary z Lucjanem z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo
Za ++ Wandę oraz Franciszka w 39-tą rocz. śmierci

04-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Jana Kędziora o radość nieba
Za + S. Augustyna Średniawę (4)

8:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

9:00

Za + Michała Cieślikowskiego

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

Dziękczynna w intencji Aleksandry z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego z okazji 30-tych urodzin
Za + Romana Chruślickiego (4)

03-02-2020

6:00

Za + Mariana Kościsza

7:00

Za + Piotra Wiktora (3)
W int. Bogu wiadomej

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Za przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
Za ++ Elżbietę oraz Edwarda Siweckich
O kanonizację Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych

18:00

O błogoslawienstwo Boże, Dary Ducha Świętgo dla Bartłomieja Włocha w 18-tą rocz. urodzin

02-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:30

Za ++ z rodziny Lasotów o łaskę miłosierdzia, dar życia wiecznego

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

11:00

Za + Mieczysława Migacza (2)
Za + Wiesława o spokój duszy
Za + Stanisława Piekara (2)

12:30

O zdrowie, Boże błogosławienstwo dla Olgi w 90-tą rocz. urodzin

15:30

Za ++ kapłanów cierpiących w czyśćcu

18:00

O zdrowie, Boże błogosłwienstwo dla Marii

01-02-2020

6:00

Za + Janinę Wańczyk

7:00

Za + Piotra Wiktora (1)
O łaskę wiary dla Karola

8:00

Za + Siostrę Augustynę Średniawę (1)

9:00

O nawrócenie grzeszników z rodziny Haliny oraz Jej przyjaciół

15:30

Z przyczyną Bł. O. Jana Beyzyma SJ
W intencjach Bogu wiadomych
O kanonizację Bł. Ojca Jana Beyzyma SJ
Za ++ w czyśćcu cierpiące najbardziej potrzebujace
O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Siostry Marii
Za ++ Edwarda oraz Elżbietę Siweckich

18:00

O łaskę zdrowia, szczęśliwy przebiego peracji, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego dla Marii z okazji imienin

czwartek, 29 października 2020